Kazakhstan, Trade Mission in Sverdlovsk region

Address: 10 Krasnoarmeyskaya St.

Telephone: 7 (343) 378-41-41

China, Consulate General

Address: 45 Tchaikovskogo St.

Telephone: +7 (343) 253-57-78, 253-58-34, 253-57-84

Congo, Honorary Consulate

Address: 15 Gogolya St.

Telephone: +7 (343) 231-13-50, 231-13-60

Korea, Honorary Consulate

Address: 2 Dolores Ibarruri St.

Telephone: +7 (343) 205-05-88, 205-05-87

Kyrgyzstan, Consulate General

Address: 105 Bolshakova St.

Telephone: +7 (343) 257-24-61, 257-76-14

Luxembourg, Honorary Consulate

Address: 5а Severny Ln.

Mongolia, Honorary Consulate

Address: 60а Lenina Av.

Telephone: +7 (343) 376-26-22, 357-53-10

Nicaragua, Honorary Consulate

Address: 11 Timiryazeva St.

Telephone: +7 (343) 378-80-13, 374-47-14

Seychelles, Honorary Consulate

Address: 44 Kuybysheva St.

Telephone: +7 (343) 298-37-27

Сайт: http://lul.ru/